AVG Hulp


De AVG wetgeving


De vraag die ik van veel ondernemers krijg is: “Moet ik eigenlijk ook wat met de AVG wetgeving?” Het antwoord is voor de meeste ondernemers even simpel als onheilspellend: “Ja, in principe moet elke ondernemer er wat mee.” De volgende vraag komt er vrijwel direct achteraan: “Maar waar moet ik beginnen met de privacy wetgeving binnen mijn bedrijf? Waar moet ik op letten?

 


Onze AVG dienst


Stappen zetten
Bovenstaande vragen komen u waarschijnlijk bekend voor. Daarom wil ik u graag helpen om de benodigde stappen in uw bedrijf te zetten om te voldoen aan de strenge eisen die deze wet stelt.

Evenals bij andere project is het bij de uitvoering van en het voldoen aan de AVG (GDPR) zaak om pragmatisch te werken. Na een eerste inventarisatie en plan van aanpak lopen we samen met u of uw personeel de processen binnen uw bedrijf door om een goed inzicht in te krijgen in de door u verwerkte gegevens. Op basis van dit inzicht gaan we een definitief plan maken en dit uitvoeren zodat de belanghebbenden worden voorzien van de juiste informatie, u en uw werknemers op de hoogte zijn van de regels en de procedures.